Yalçın'dan, Akşener'in kahkaha paylaşımına cevap: "SAYIN BAHÇELİ'NİN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYENLER MUHAKKAK HÜSRANA UĞRAYACAK"

11 Eylül 2019 20:05
Okunma
693
Yalçından, Akşenerin kahkaha paylaşımına cevap:  SAYIN BAHÇELİNİN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYENLER MUHAKKAK HÜSRANA UĞRAYACAK

Yalçın'dan,Akşener'in kahkaha paylaşımına cevap:

"SAYINBAHÇELİ'NİN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYENLER MUHAKKAK HÜSRANA UĞRAYACAK"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı DevletBahçeli'nin iyi niyetle yaptığı "MHP'ye dönün." şeklindeki tarihîçağrıya İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter’dan paylaştığı birkahkaha atan bir videosu ile cevap verdi.

MHP, Akşener'in bu paylaşımına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklamayapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İP müdiresininattığı bu tivitin her şeyi ortaya serdiğini belirterek, "Aslında atılan tivitdeğil, fettan bir kahkahadır. İP Müdiresinin bu alabildiğine gayri ciddi tavrı;İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibiderdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözüne itibar etmeyenlerinmuhakkak hüsrana uğrayacaklarını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; Twitter üzerinden İPtaifesi içinde yer almakla birlikte vicdanını henüz CHP'ye ipotek ettirmemiş,HDP'ye borç senedi imzalamamış kimselere bir çağrıda bulunmuştur. Sayın DevletBahçeli; hasbelkader İP saflarında yer almakla beraber gönülleri vefikirleriyle bizden kopmamaya direnen çok sayıda yanıltılmış arkadaşımıza dönüktarihî çağrısında, hafta sonu yapılacak kongrede yeniden kucaklaşma için MHP'yekatılım kararı alınması beklentisini dile getirmiştir. Ne var ki ayrılık vekopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından öncealelacele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler; partiiçinde âdeta vicdanları daha başından boğmaya ve Sayın Devlet Bahçeli'nin haklıdavetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır. Üzerindeistişare edilmeden, tartışılmadan, tefekkür ve tezekkür edilmeden, dikkatiçeken bir acullukla karşılık verilmesinin arka planında; Sayın Genel Başkan’ımızındavetinin partide makes bulması, deprem etkisi yaratması korkusu yatmaktadır.İçinde bulundukları elim vaziyetin idrakinde olmadıklarını izhar eden butelaşlı cevap üslubu; aynı zamanda göstermektedir ki İP'te, siyasette birkarşılık bulamamış ve konum edinememiş olmanın çaresizliği hâkimdir."

CHP'NİN ETEĞİNDE,HDP'NİN GÖLGESİNDE UYUYAN PARTİ

Yalçın, açıklamasında "Henüz sağduyusunu yitirmemişbazı arkadaşlarımızın sonunda dayanamayıp seslerini yükselterek kendilerini zordurumda düşüreceğini hesap eden İP önde gelenleri, CHP'nin eteğindesalladıkları, HDP'nin gölgesinde uyuttukları partinin çözülme sürecinegirmesinden kaygılanmaktadır." görüşüne yer verdi.

Yerel seçimler sonrasında İP önde gelenlerinin birdenbireağız değiştirdiğini hatırlatan Yalçın, şunları belirtti:

"Yerel seçimler sonrasında İP önde gelenlerinin birdenbireağız değiştirip HDP/PKK muarızı kesilmesi biraz da bu telaştan, tabandangelebilecek tepkilerin önüne set çekme ihtiyacındandır. PKK'nın siyasikanadının İP’e Mecliste attığı gol, hâlâ doksanda pandül gibi asılıdurmaktadır. Bu gole bırakınız cevap vermeyi, henüz hücum hamlesi bileyapılamamıştır. Çünkü kirli ittifakın ana aktörü CHP'yi kaybetme, dolayısıylaaltlarındaki zeminin kayma ihtimali yüksektir. CHP; İP'in üvey babası amavarlık sebebi ve velinimeti, HDP ise geçim etmek zorunda olduğu hayırsız üveykardeşidir. Bu öyle bir korku ve endişe ittifakıdır ki PKK'nın siyasi kanadıolan HDP, İP'i Meclise taşımak uğruna kendi seçmeninden, kendi oylarından bilevazgeçmeyi göze almıştır. Doğruyu itirafın siyasette bir bedeli olacağı için,inkâr, itham ve susma stratejisi tercih edilmektedir. Velhasıl İP’in öndegelenleri aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyıktır. Bu vahimmanzarayı 'iyi' bilen Sayın Devlet Bahçeli, tam zamanında bir çağrıda bulunmuşve geri dönülmesi zor viraja girilmeden bunları uyarmıştır. Ne yazık ki İP’inbaşındaki müdire derhâl kıratını ele vermiş, asıl suretini göstermiştir. İPmüdiresinin attığı cevabi tivit, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tivitdeğil, fettan bir kahkahadır. İP Müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı;İP'in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibiderdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."

 

CİDDİYETSİZLİK,SEVİYESİZLİK VE ÇAPSIZLIK ÖRNEĞİ

 

“Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa.” tarzındaki tivitibile bir ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneğidir. Bahse konu tarihîçağrıyı Sayın Erdoğan'a bağlamak; basiretsizliğin, ucuzluğun, meseleyi başkamecralara çekerek kamuoyu önünde tartışmadan kaçma gayretinin ifadesidir.Kendine layık olduğundan fazla önem atfetme, hak etmediği ölçüde değer yüklemezavallılığıdır. Tivitlerden üslupsuzluk, terbiyesizlik ve seviyesizliktaşmaktadır. İP’in etkisiz ve işlevsiz Genel Sekreteri Cihan Paçacı’nın SayınDevlet Bahçeli’nin çağrısı karşısında paçaları tutuşmuştur. Söz konusu çağrıhakkında “ayıp” kelimesini kullanan utanmaz Paçacı’ya, MHP'den ayrılmasınıgerektiren çirkin hadiseyi üzüntüyle hatırlatırız. Bir daha evinden başını bileçıkarmaması gerektiren bir ayıpla yaşadığını pek çabuk unutmuş gibi görünenPaçacı, bize ahlak abidesi edebiyatı yapmaktadır. Ancak ayıptan bahsederkenönce aynaya bakmalıdır. Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya tepki gösterirken“Türk milleti ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir.” diyerek edepsizce SayınBahçeli’yi ciddiyete davet eden Cihan Paçacı’ya, Türk siyasetinin “BayanKahkaha”sı olan patroniçesinin attığı cıvık tivite bakmasını öneririz. Sicillibozguncularla tefrikacı ve kifayetsizlerin kurduğu İP’in Genel Sekreteri’nin,kongre bahanesiyle temiz sicillileri partiye davet etmesi ise bir nevi siyasidolandırıcılıktır. Sicili temiz olanlardan söz etmek için, önce temiz birsicile malik olmak gerekir. Paçacı’nın daveti, Mecusi’nin insanları İslam'açağrısından farksızdır. İslam'a davet için önce iman etmek icap ettiği gibi,sicil konusunda sabıkalarla dolu bir partinin de öncelikle bundan temizlenmesiicap eder.

GENEL BAŞKAN’IMIZINVİRAJA GİRİLMEDİN ÖNCESİ SON İKAZI

Yalçın, "İP Genel Sekreteri’nin açıklamasında sözünü ettiğigibi, 50 yıllık bir partinin birikimine ve onun feraset sahibi Genel Başkan’ınınsözüne itibar etmeyenlerin hüsrana uğrayacakları muhakkaktır." görüşüneyer verdi.

Demokrasi tarihimiz, ana gövdeden kopan parçaların kırılıpyerlere serilen dallarının kısa sürede koruyup toprağa karıştığını ortaya koyanacı misallerle dolu olduğunu hatırlatan Yalçın, şu uyarılarda bulundu:

"Sayın Genel Başkan’ımızın tehlikeli bir virajagirilmeden önceki son ikaz mahiyetindeki çağrısı, yol yakınken dönülmesiyönündedir. Sayın Devlet Bahçeli, freni boşalmış ve virajın ötesindeki uçurumadoğru son sürat giden arabadan yolcuların atlayıp kurtulmasını istemiştir. Butarihî davete icabet; aynı ölçüde tarihî, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur.Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır. Macerayasürükledikleri ve şer güçlerin kucağına attıkları arkadaşlarını kurtarmak içinmesuliyetlerinin gereğini ifadan kaçınanlar, millet vicdanında mahkûmolacaklardır. İP ileri gelenleri, saadet zinciri kurmak üzere Çiftlik Bank gibiorganizasyonlarla yüzlerce kişiyi dolandıranların örgütlenmesine benzeryöntemlerle yola çıkmışlardır. Hayal kırıklıkları, ümitsizlikler ve siyasitepkileri İP’lik Bank adı altında toplayarak pazarlamak ve kâra dönüştürmeküzere politikada 'İP’lik Pazarı' kurulmuştur. Bunların İP'likleri de çabucakpazara çıkmıştır. İP’lik Pazarının İP'i; orada toplananların ayağına, boğazınadolanmaya başlamıştır. Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısının amacı, milliyetçicamiadaki bazı insanların ve bir kısım tepkili CHP seçmeninin duygularınıpazarlayarak istismar edenlerin vaktinde etkisiz kılınması ve siyasette de bir'Tosun Hadisesi'nin yaşanmamasıdır. Sayın MHP Lideri  Devlet Bahçeli’nin davet, nasihat vetavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz Tosunlar firar etmedenönce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir."