Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nu 22. Ölüm Yıl Dönümünde Saygıyla Anıyoruz FİKİRLERİ YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

15 Temmuz 2019 15:26
Okunma
964
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlunu 22. Ölüm Yıl Dönümünde Saygıyla Anıyoruz  FİKİRLERİ YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin düşünce önderlerinden olan dil bilimci, yazar ve fikir adamı Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nu ölümünün 22. yıl dönümünde rahmet minnet, dua ve saygıyla anıyoruz.
"Türkçenin Karanlık Günleri" ve "Karahanlı Türkçesi Grameri" başta olmak üzere dil konusunda kaleme aldığı onlarca eserle tanınan merhum Hacıeminoğlu, çeşitli edebiyat vakfı ve derneklerinde düzenlenen etkinliklerle yâd edildi.
Hacıeminoğlu, aslen Darendeli olup ailesinin ticaret maksadıyla gidip yerleştiği Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası Mustafa Efendi, annesi Zekiye Hanım'dır. İlkokulu babasının ölümü üzerine yerleştikleri Darende'nin Aşudu köyünde, ortaokulu Darende ve Osmaniye'de okudu. 1954 yılında Adana Erkek Lisesini bitirdi. Aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulunun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden 1959'da mezun oldu. Bitlis ve Osmaniye Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk dili asistanlığına tayin edildi. "Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri" adlı teziyle doktor, "Türk Dilinde Edatlar" adlı teziyle doçent, "Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller" adlı takdim teziyle de profesör oldu.1969 yılında Fransa’ya gidip bir yıl Paris'te kalan Hacıeminoğlu, 1972-1973 ders yılında Bağdat Üniversitesinde görevlendirildi. Burada Türkoloji Bölümünü kurarak ders verdi ve Irak Türkleri arasında ağız araştırmaları yaptı. Eylül 1976 - Mart 1977 tarihleri arasında Londra'da, Ağustos-Aralık 1982'de de Almanya ve İsviçre'de uzmanlık alanıyla ilgili çalışmalarda bulundu. 11 Ocak 1979 tarihli Hergün gazetesinde çıkan bir yazısından dolayı Sıkıyönetim Askerî Mahkemesince tutuklandıysa da bir müddet sonra serbest bırakıldı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerince muhakeme edilmeden üniversitedeki görevine son verileceğini öğrenince Nisan 1983'te istifa etti. İki yıl açıkta kaldıktan sonra Trakya Üniversitesine profesör olarak tayin edildi. Burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu ardından da bölüm başkanlığı ve sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğü yaptı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesine geçen Hacıeminoğlu, sağlığının bozulması sebebiyle 1996'da emekliye ayrıldı. Bir müddet sonra da 26 Haziran 1996 tarihinde Ankara'da öldü. Mezarı İstanbul’da Edirnekapı Şehitliği'ndedir.
Necmettin Hacıeminoğlu'nun ilmî çalışmaları yanında dil meselelerini halk seviyesinde ele aldığı birçok yazısı bulunmakta. Gençlik yıllarında dilde tasfiyeci bir öz Türkçeciliği ve devrimciliği savunduğu hâlde daha sonra tasfiyeciliğe karşı çıktı. Türkçenin tabii gelişmesini ve milliyetçiliği benimseyerek bunların mücadelesini verdi.
Siyasi görüş olarak milliyetçi-Ülkücü düşünceyi benimseyen Hacıeminoğlu, özellikle yıkıcı Marksist-Leninist sol hareketlerin hız kazandığı 1970-1980 yılları arasında yazıları ve konuşmalarıyla gençleri uyararak, gençleri milliyetçilik ülküsü etrafında toplamaya çalıştı.
Önceleri "Özdarendeli" soyadıyla, zaman zaman da "Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, Mustafa Necmettin" takma adlarıyla yazan Necmettin Hacıeminoğlu'nun ilk yazıları 1954 yılında Türk Düşüncesi ve Türk Dili dergilerinde çıktı. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Millî Eğitim, Yol, Töre, Devlet, Hisar, Türk Edebiyatı, Ayşe dergileriyle Yeni Sözcü, Yeni Düşünce, Yeni Hizmet, Babıalide Sabah, Ortadoğu, Hergün, Tercüman, Türkiye gazetelerinde çeşitli konularda yazılar yazdı.