MHP'Lİ ATAY: ASKERLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ DESTEKLİYORUZ

15 Temmuz 2019 15:24
Okunma
583
MHPLİ ATAY: ASKERLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ DESTEKLİYORUZ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Sermet Atay, yeni askerlik sistemini içeren kanun teklifi ile getirilen değişiklikleri desteklediklerini belirtti.
Atay, söz konusu değişiklik teklifi ile ilgili partisi adına TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Kanun teklifiyle modern Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun personel seçiminin önünün açılması, ülkenin sahip olduğu nüfus gücünün daha da verimli hâle getirilmesi hedeflenmektedir." dedi.
Konuşmasının başında, "Yapılan araştırmalara göre, bilinen tarihi yaklaşık 5 bin yıl olan Türk milletinin, tarihin en eski ve en köklü milletlerinden biri olarak 'ordu millet' unvanını almıştır." hatırlatmasında bulunan Atay, şöyle devam etti:
"Sosyolojik olarak toplumsal hayatını askerî disiplinle düzenleyen Türkler, devlet hayatını da askerî bir anlayışla teşkilatlandırıp yönetmişlerdir. Asker millet veya ordu millet olarak tarihe yön veren Türkler, hâkim oldukları coğrafyalarda çeşitli dinlerden, soylardan ve kültürden insanları barış içinde yönetmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılandırılırken bu tarihî ve toplumsal geleneklerin özellikle dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkas ve Hazar Havzası’ndaki enerji kaynaklarına yakınlığı, enerji ve ulaşım halkasının merkezinde olması sebebiyle stratejik önemi daha da artmıştır. Stratejik olarak önemi bu denli büyük olan Türkiye'nin bulunduğu bölgede köklü değişiklikler oluşmakta, büyük değişikliklerin yaşandığı bu süreç beraberinde birçok sarsıntıyı getirmektedir. Bu belirsizlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehlikeler eskiden olduğu gibi yalnızca bölgedeki askerî güçleri değil, bu ülkedeki politik, ekonomik ve sosyal dengesizlikleri, sınır anlaşmazlıklarını, iktidar ve güç mücadeleleri ile terörizmi kapsamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesinde krizlerin yanı sıra, politik kararlara bağlı olarak dünya barışını tehdit eden krizlere de müdahaleye hazır olmak durumundadır."
Atay, askerlik sisteminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyi yakından ve doğrudan ilgilendirdiğini ifade ederek, bunun sebeplerini şöyle dile getirdi:
"Çünkü Anayasa'nın 72. maddesi 'Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.' hükmünü içerir. Mevcut askerlik sisteminin temelini 1111 sayılı Askerlik Kanunu oluşturmaktadır. Ancak günümüze kadar uzun dönem, kısa dönem askerlik, yedek subay uygulaması, bedelli, dövizle askerlik, kamu kurum ve kuruluşlarında askerlik, Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen askerlik gibi standart dışı uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar toplumda sosyal adaleti olumsuz etkilemiş, kişilerin bedelli askerlik, askerliğin kısaltılması konusunda bir beklenti içerisinde olmalarına neden olmuştur. Bu durum, yoklama kaçağı ve bakaya sayısının artmasına da sebebiyet vermiştir.
Mevcut askerlik sistemi, düşük bütçe maliyeti olarak görünmesine rağmen, görünen faydalarından ziyade zorlukları ve giderleri bulunmaktadır. Diğer yandan, günümüz çatışma alanında yüksek teknolojinin varlığı gerekmektedir. Uzun menzilli, sıfır hatalı atış sistemlerine sahip silahlar, karmaşık bilgi toplama araçları, geçmişte kullanılan çok sayıda insan yığınlarından öte iyi eğitilmiş küçük insan grupları tarafından kullanılmaktadır."