YÖNTER'DEN TERÖRLE MÜCADELE EDEN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

10 Aralık 2018 14:16
Okunma
375
YÖNTERDEN TERÖRLE MÜCADELE EDEN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

YÖNTER'DEN TERÖRLE MÜCADELE EDEN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini gerekçesi ile birlikte TBMM Başkanlığı’na sundu.
Yönter'in hazırladığı teklifin kanunlaşması hâlinde, vatan savunması ve terörle mücadelede en ön saflarla mücadele eden uzman erbaşların özlük hakları ile ilgili yaşadıkları adaletsizlik giderilmiş olacak.
Söz konusu kanun teklifinin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak eşit şartlarda görev yapan Uzman Jandarma ve emniyet personeli arasında adaletsiz bir durum oluşmaması açısından; Polisin bir üst statüye geçebilmek için sahip olduğu 45 yaş sınırının Uzman Jandarmalara da uygulanması gerekmektedir. Uzman Jandarmalar için Astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31 olup bunun 45'e çıkartılmasıyla güvenlik personelleri arasındaki uygulama bakımından söz konusu adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 2012 yılında okulları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da kadroları kapatılan ve yine kurum tarafından astsubay kadrosunda görevlendirilen Uzman Jandarmalar için farklı ek göstergenin uygulanması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle zaten astsubay kadrosunda görev yapan Uzman Jandarmalarımıza da Astsubaylarda olduğu gibi ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olacaktır. Subay ve Astsubayların harp okulu ve Astsubay meslek yüksekokulunda geçen askerî eğitim süreleri fiilî hizmet sürelerinden sayıldığı hâlde Uzman Jandarmaların nasıptan önceki bir yıllık askerî eğitim süreleri fiilî hizmet süresinden sayılmamaktadır. Dolayısıyla Uzman Jandarmalar aleyhine bir eşitliksizlik yaşanmaktadır. Mezkur teklifimizle bu eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan Uzman Erbaşlar için diğer kadrolar için uygulanan ek göstergelerden farklı ek göstergenin uygulanması Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle çelişmektedir. Bu nedenle vatan savunması ve terörle mücadelede en ön safta etkin görev alan Uzman Erbaşlarımıza da diğer kadrolarda görev yapan personelde olduğu gibi ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi Anayasa'nın eşitlik ilkesine muvafık olacaktır. Sözleşmeli Uzman Erbaş kadrosunda görev yapan personelin görev sürelerince almış oldukları eğitimden dolayı derece ve kademe ilerlemesine imkân sağlayarak diğer personelde olduğu gibi özlük haklarında yaşamış oldukları adaletsizlikten kurtulmuş olmaları amaçlanmıştır. Uzman Erbaşlar sözleşmeli olmanın dezavantajı ile en verimli dönemlerinde görevlerinden ayrılmak zorunda kalmakta yerlerine istihdam edilen personel tecrübe kazanana kadar da maddi ve manevi büyük kayıplar yaşanmaktadır. Bu nedenlerle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nda belirtilen esaslara göre sözleşmeli olarak göreve başlayan Uzman Erbaşlar hakkında 3269 sayılı yasaya yeni bir hüküm eklenerek sözleşmeli Uzman Erbaş olarak görev yapan tüm personelin kadroya alınması amaçlanmıştır."