MHP'NİN GÖZÜYLE FETÖGERÇEĞİ... 15 TEMMUZ DARBEKOMİSYONUNUN MHP'Lİ ÜYESİ MEHMET ERDOĞAN: "SAYINBAHÇELİ'NİN İKAZLARINI AKP CİDDİYE ALMADI"

17 Ekim 2017 10:35
Okunma
719
MHPNİN GÖZÜYLE FETÖGERÇEĞİ...  15 TEMMUZ DARBEKOMİSYONUNUN MHPLİ ÜYESİ MEHMET ERDOĞAN:  SAYINBAHÇELİNİN İKAZLARINI AKP CİDDİYE ALMADIMHP'NİN GÖZÜYLE FETÖ GERÇEĞİ...

15 TEMMUZ DARBE KOMİSYONUNUN MHP'Lİ ÜYESİ MEHMET ERDOĞAN:

"SAYIN BAHÇELİ'NİN İKAZLARINI AKP CİDDİYE ALMADI"

 EVİN GÖKTAŞ

 

YENİ DÜŞÜNCE -TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun MHP'li üyesi Mehmet Erdoğan, komisyon çalışmaları ve hazırlanan raporla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "FETÖ ile mücadelede önemli eksiklerin bulunduğu, artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Sayın Devlet Bahçeli, bu eksikleri defalarca hatırlatmış, muhtemel tehlikelere işaret etmiş,haksızlıkları ve mağduriyetleri her fırsatta gündeme getirmiştir. AKP, her ne hikmetse bu ikazları dikkate almadığı gibi, yönetim kadroları bu konuların gündeme getirilmesinden ciddi biçimde rahatsız olmuşlardır." dedi.

MHP'nin, 15 Temmuz'dan itibaren FETÖ ihanetini bir siyasimalzeme olarak görmediğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MHP uyarıcı oldu, ihanetin ve tehlikenin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasını istedi ve bu yöndeki çalışmaları destekledi.  MHP'nin de teklifi ve onayıile TBMM'de bir araştırma komisyonu kuruldu. MHP'li üye Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, gerçeklerin ortaya çıkması için yoğun bir çaba sarf etti.Sonunda komisyonun çalışmalarını tamamladığı duyuruldu ve başkan tarafından bir rapor açıklandı. Fakat AKP dışında hiç kimse, komisyonun çalışmalarını ve açıklanan raporu yeterli görmedi. Keşke daha titiz, daha dikkatli, daha genişbir komisyon çalışması yapılabilse ve kafalardaki her soruya ciddi ve samimi şekilde cevap aransaydı. Fakat tam tersine kafalardaki soru işaretleri daha da çoğalmış ve bir samimiyet sorgulaması başlamıştır. FETÖ'yle gerçek anlamda mücadele edilecek ve bu tehlike ortadan kaldırılacaksa, bu tespit ve uyarıların dikkate alınması şarttır. Erdoğan'ın komisyon çalışmaları ile ilgili muhalefet şerhi olarak rapora da eklenecek olan açıklamaları haber sayfalarımızda mevcuttur. Biz bazı bölümlerini özellikle ve altını çizerek tekrar hatırlatalım. 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'cü darbe girişiminin herhangi birkişi ya da kuruluşun ötesinde, doğrudan Türk milletine ve Türk devletine yapılmış bir saldırı olduğu konusundaki fikirlerimizi her defasında beyan ederek, konuya bu açıdan bakılmasının faydalı olacağını ifade ettik. Bunlara rağmen; komisyonun çalışma usulüyle ilgili alınan kararlara riayet edilmediği,komisyonun nihai hedefine ulaşacak şekilde çalıştırılmadığı, 3 aylık sürede verimli bir çalışmanın tam manasıyla gerçekleştirilmediği müşahede edilmiştir.Devletin çeşitli kademelerinde yıllarca görev almış ve kamuoyuna mal olmuş isimlerin tespitleri ve komisyonumuza sundukları bilgiler önemli ve dikkate değerdir.Ancak bu fikirlerin ve sunulan bilgilerin bir çoğuna raporda yer verilmemesi de ayrıca şaşırtıcıdır."

VATANDAŞIN KAFASINDA CEVAPLANAMAYAN SORULAR                       

Dinlenilen isimlerin yanı sıra dinlenemeyen isimlerin deönemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Dinlenemeyen isimlerin konumları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususun komisyonun çalışmaları açısından büyük bir eksiklik olduğu ortadadır. Toplumun tüm kesimleri komisyonumuzun çalışmaları neticesinde birçok sorunun cevap bulacağına inanmıştır. Haklı olarak böyle bir beklenti içerisine girmiştir." görüşüne yer verdi.

Erdoğan, başta FETÖ'nin siyasi ayağı olmak üzere bazı soru işaretlerinin vatandaşın kafasında henüz cevaplanamadığını belirterek, bu soruları şöyle sıraladı:

"- Örgütün siyasi ayağının ve 15 Temmuz gecesi darbeciler adına bildiri okutan Yurtta Sulh Konseyinin tam olarak ortaya çıkartılmaması bunların başında gelmektedir.

- Örgütün malî ayağı ile ilgili somut adımlar atılmamış bu kadar güçlü bir mali ayağın oluşmasında 'katkısı' olanların araştırılması tamanlamıyla yapılmamıştır.

- Komisyonun çalışmalarını TBMM İç Tüzüğü’ne göre 1 ay daha uzatma hakkı olmasına rağmen uzatılmamış, komisyon olarak haftanın 3 günü çalışma kararı alınmasına rağmen bazı haftalar 1 gün dahi çalışılmamıştır.

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genel Kurmay Başkanı HulusiAkar'ın bütün ısrarlarımıza rağmen komisyona çağırılmaması sebebiyle darbe girişiminin yaşandığı gün veya öncesinde devletin herhangi bir birimine veya üst düzey yöneticisine bir ihbarın gelip gelmediğine bile netlik kazandırılamamıştır. O gece karanlıkta kalmıştır. Tarafımızdan Sayın Akar ve Sayın Fidan'ın komisyona davet edilmesi noktasında önerge ile başvuruda bulunulmuştur. Komisyon Başkanı tarafından önerimizin değerlendirildiği ifade edilmiştir. Komisyon Başkanının bu iki önemli isme davet göndermediğini 30.05.2017 tarihinde televizyon kanallarına verdiği bir röportajında öğrendik!

- Bylock kullanan üst düzey bürokratların ve siyasilerin listesinin MİT tarafından komisyona iletilmesi tarafımızca talep edilmiş ancakbu talebimiz; yerine getirilmemiştir.

- Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ve Akın Öztürk gibi darbegirişiminin en önemli aktörlerinin dinlenilmesi adli soruşturma gerekçe gösterilerek, komisyon başkanlığı ve AKP'li komisyon üyelerinin oylarıyla engellenmiştir. Rapordaki dipnotlara bakıldığında en çok alıntının Ankara Çatı İddianamesi’nden olduğu görülecektir. Bu durum komisyonun bu iddianamede ismi geçen darbecileri dinlemesinin ne kadar önemli olduğunun açık göstergesidir.