EDİTÖRDEN

28 Aralık 2023 10:27
Okunma
93

AHMETDENİZ AĞCA

Değerli Okuyucular,

Sizi, bu sayının sunuşunda,Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve tarihî dokusunu derinlemesine anlamaya davetediyoruz. Bu sayıda ele alınacak konular arasında, Türk siyasi arenasında büyükönem arz eden dört temayı elealacağız: Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı HükûmetSistemi ve Cumhuriyet'in 100. yılı.

Milliyetçi HareketPartisi ve Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin Türkiye'nin millî kimliği ve birliğiiçin edindiği misyon Türk siyasi tarihinde çok önemli bir role sahiptir.Özellikle 15 Temmuz Hain FETÖ Darbe Girişimi'nden sonra milletimizin bizatihikendisi tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı ile birlikte atılan tüm adımlar“devlet aklı“ ile atılmış, Türk milletinin karşısında yer alan tüm unsurlarteker teker etkisini yitirmiş ve yitirmeye devam etmektedir. Tarih, Türk’ünadını yeniden altın harflerle yazmaktadır.

CumhurbaşkanlığıHükûmet Sistemi, Türkiye'nin siyasi yapısında önemli bir değişimi temsiletmektedir. Bu sistem, daha etkili bir yönetim ve karar alma sürecini hedeflemiş,Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin modernleşmesi ve kalkınma yolculuğundaönemli adımlar atmıştır. Bu dönemdeki başarılar ve zorluklar, Türk milletininkararlılığını ve dayanışmasını net bir şekilde yansıtmıştır. Türk milleti vedevleti tarih sahnesine şahlanış dönemi olarak yeniden katılmıştır.

Türkiye CumhuriyetiDevleti 100. yılında bölgesinde etkin bir güç olmuş, birlik ve beraberlikiçerisinde geçmişten aldığı feyz ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Bu sayıda, bu dörttema üzerine odaklanarak Türkiye'nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkındaderinlemesine bir anlayış sunmayı amaçlıyoruz. Her biri kendi içinde önemliolan bu konuların siz değerli okuyucuları aydınlatmasını temenni ediyoruz.

Esen kalınızefendim…