YENİ DÜŞÜNCE

22 Ağustos 2022 16:28
Okunma
207

Değerli Yeni Düşünce okurları,
Türk devlet anlayışında devlet hâkimiyeti (erkinlik, egemenlik) iki şekilde kendini göstermektedir. Bunlardan birincisi “iç hâkimiyet”tir ki, devletin sahip olduğu topraklar ve bu topraklarda yaşayan halk üzerinde hukuki bakımdan emretme hak ve yetkisini tam olarak kullanması demektir. İç hâkimiyetin sağlanabilmesi için bu da yeterli olmamakta; idare edilenlerin, yani halkın idare edenleri meşru kuvvet olarak kabul etmeleri ve idarecilere (makama) saygı göstermeleri gerekmektedir.
Devlette hâkimiyetin ikinci tezahürü ise “tam bağımsızlık”tır. Türkler, hürriyetlerine ve istiklallerine fazlaca düşkün bir millettirler. Hürriyet ve istiklal, onların varlıklarının âdeta temel şartıdır. Daha açık bir ifade ile söylemek gerekirse; onlar, hürriyete ve istiklale sahiplerse, kendilerini var; sahip değillerse “ölmüş” kabul ederler. Bundan dolayı, hiçbir şekil ve şart altında hürriyet ve istiklallerini feda etmeyen tek millet, muhakkak ki Türk milletidir.
Türk karakteri ve Türk devlet kültürü, birbirine paralel olarak ilerlemiş, tarih boyunca “beka” bilinciyle hep yaşatılmıştır. Nüfusça az olmasına rağmen Göktürk Devleti, Çin saldırılarına karşı koyması, yönetimce zayıf düştüğü dönemlerde bile varlık nedeni olan kültürüne ve diline sahip çıkması “beka” bilincinin bir gerçeğidir. Büyük Hun Devleti’nde Ho-han-yeh’in Çin hâkimiyeti altına girmeye çalışmasıyla beraber kardeşi Çi-Çi tarafından istiklal uğruna buna karşı çıkıp kurtuluşu kendi kuvvetinde görmesi “beka” bilincinin bir neticesidir. Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı’nın Türklere Anadolu’nun kapısını açması “beka” bilincinin bir gerçeğidir. Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi bir “beka” bilinci gerçeğidir.  Büyük Atatürk’ün inisiyatif alarak Kurtuluş Savaşı’nın fitilini ateşlemesi ve bu mücadeleye sahiplenerek zafer kazanması “beka” bilincinin bir gerçeğidir. Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş’in Türk milliyetçiliği fikir hareketini yeniden alevlendirmesi ve Ülkücü Hareketi fikir dünyamıza kazandırması “beka” bilincinin bir gerçeğidir.
Günümüze kadar yaşatılan ve atalarımızdan kalan bu engin miras;  bugün Milliyetçi Hareket Partisi ve “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben.” diyen lideri Devlet Bahçeli tarafından “Bilge Lider” vasfı ile devam ettirilmektedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihindeki attığı adımlar ve Türk siyasetine verdiği yön “beka” bilincinin bir  gerçeğidir.
15 Temmuz hain darbe girişimden sonra milletimizin bizzat kendisi tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı “beka” bilincinin bir gerçeğidir. Daha sonra 16 Nisan 2017 Referandumu'yla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkan0lığı Hükûmet Sistemi “beka” bilincinin bir gerçeğidir. Terörün son bulması, dış politikadaki millî adımlar, Türkiye’nin bölgesel güç olması, küresel güç hedefleri, Mavi Vatan meselesi, denizlerdeki Misakımillîmiz, sınır güvenliğimiz ve güvenlik politikalarımız 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz “beka” bilincinin bir gerçeğidir.
Değerli okurlar,
ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM ANLAYIŞI BEKA BİLİNCİNİN BİR GERÇEĞİDİR!
Esen kalınız…