AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİK GÜCÜ

10 Eylül 2018 13:22 Durmuş DOĞAN
Okunma
678
AVRUPADA YAŞAYAN TÜRK GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİK GÜCÜ

AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİK GÜCÜ
Avrupa’da yasayan 6 milyona yakın Türk nüfusunun yasadıkları ulkelerde hayatın farklı alanlarında varlıklarını surdurmektedirler.
Giderek varlıklarını hissettiren Turk toplumu özellikle girişimcilik konusunda dikkat çekmektedirler.
Yasadıkları ülkelerde ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyan irili ufaklı işletmeleri ile hizmet vermektedirler.
Her ülkede farklı büyüklükte olan Türk girişimcilerin Hollanda’da nüfusa göre durumu daha olumlu düzeydedir.
Türklerle Hollandalılar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişi 400 yıldan fazla geriye dayanmaktadır.Osmanlı İmparatorluğu’nun daveti uzerine ilk ticari ilişki Hollanda elçisinin 1612 yilinda Istanbul’a gelmesiyle başlamış o gunden bugune kadar ilerleyen duzeyde devam etmiştir.
1964 yilindaki işçi göçünden sonra farklı alanda gelişen ilişkiler Turk nüfusunun Hollanda’da artmasına sebep olmuş bugun Hollandada yasayan 500 bin Türk vatandaşının 23.000 iş yerini çalıştırır ve 110.000 insana istihdam sağlayıp, Hollanda ekonomisine 8,5 milyar gibi bir katkı sağlar hâle gelmiştir.
Olaya ekonomik yönden baktığımızda bu durum hiç de hafife alınmayacak kadar önemlidir. Butun sektörlerde olmasa bile birçok sektörde Türk kökenlilerin kurmuş olduğu işletmeler ekonomik bir yoğunluk yaratarak Hollanda ekonomisin etnik pazar alanlarında gelişmeşine katkı sağlamaktadır.
Daha bundan 15 yıl önce çok farklı yapıda olan Turk girişimciler giderek artan oranda ekonomi piyasasında kendini hissettirmektedir.
Bilindiği gibi Hollanda geçmişten günümüze dünya ticaretinde her zaman en ön sıralarda yer almiş ,devletin birinci önceliğini ticari faliyetlerin geliştirilmesine vermiştir. Bugün dünyanın her yerinde her sektörde Hollanda firmalarını görmekteyiz. Güçlu bir ekonomiye sahip Hollanda’da Türk kökenli girişimcilerin bu kadar etkili hâle gelmesi Türklerin Hollanda’daki varlığı açısından önemlidir. Ekonomik açıdan güçlü bir Türk toplumu yaşadığı topluma katkı sağladığı gibi Türk varlığının Hollanda’da kimliği ve kültürüyle var olmasına destek olacaktır.
Bu nedenle Türk girişimciliğinin Hollanda’da daha da gelişmesi çok önemlidir. Elde var olan bu gücün daha organize ve gelişmiş hâle getirilmesi de çok önemlidir. Bunun için var olan girişimci dernekleri buna katkı sağladığı gibi Turkiye’nin de buna katkı sağlaması önemlidir.
Holanda’da Türk iş dünyasının var olması için etkin olmaya çalışan önemli dernekler vardır. HOTIAD,TOVER,TOV ve MUSIAD bu dernekler Türk girişimcilerini bir araya getirerek hem kendi aralarında hem de ticari alanda dayanışmayı ,tanışmayı sağlamaya çalışmaktadırlar.
Bir araya gelerek ekonomik bir güç olusturma bilinciyle hareket eden bu derneklerin üye sayıları istenilen düzeyde değildir. 23.000’den fazla Türk girişimcinin olduğu Hollanda’da bu derneklere üye olanların sayısı parmakla sayılacak kadardır. Bunun elbette birçok sebepleri vardır. Fakat sivil toplum kuruluşu olarak hareket etme bilincinin Turk girişimcilerinde gelişmediğini söyleyebiliririz.
Gelisen ekonomik güç hem Hollanda Türklüğünün güçlü olmasına katkı sağladığı gibi Hollanda -Türkiye arasındaki ilişkilerinde ticari yönden olumlu olmasina katkı sağlayacaktır.Özellikle son dönemde yaşanılan olaylar siyasi ve kültürel ilişkileri etkilediği gibi ticari hareketliliği de etkilemiştir. Bunun ortadan kaldırılması konusunda karşılıklı çıkarlar korunarak Hollanda’daki Turk girişimciler katkı sağlayabilir.
Gurbet yolculugunun başladığından beri Türkiye’ye katkı sağlamaya çalışan Türkler girişimcilik yanları ile kurdukları firmalardan elde ettikleri gücün bir kısmını Türkiye’ye aktararak çok büyük ekonomik destek sağlamaktadırlar. Sadece nakit para gönderimi değil Türkiye’de kurdukları ortaklıklar ve firmalarla Türkiye’de istihdam ve ihracat imkânı yaratmaktadırlar.
Bu durumun daha etkin olabilmesi için DEIK’e bağlı DTIK yapılanması ve etkin olarak çalışması çok önemlidir.Yönlendirme bilgilendirme bir araya getirme fırsatları sunan DTIK kurulus amacına uygun şekilde güçlü bir yurt dışı Türk iş dünyasını bir araya getirebilirse bu hem Türkiye açısından hem de yurt dışı Türk girişimciler açısından önemli olacaktır.
Her gün daha da gelişen ve kendi içgüdüsel hareketleri ile Hollanda ekonomisinde ortaya çıkan Türk girişimciler zaman geçtikçe sektörel olarak da guçlenmekte. Artık belli sektörlerde etkin olan Türklerin sektörlerinde bir arada olması ve kendilerini geliştirmesi de önemlidir. Etnik sektörlere yönelen ve ilk girişimcilikleri bu yönde yapan birçok Türk girişimcileri kalıcı olmaya başladıkları bu sektörlerde ortak alım, ortak pazarlama kurmaları gibi konularda kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Bazılarına örnek verecek olursak Türk restoranlar,Türk fırınları gibi Türk’e has ürünlerin satıldığı ve üretildiği işletmelerin bir araya gelmeleri ve sektör birliktelikleri kurmaları önemli olmaya başladı.
Bunun yanında hizmet sektöründe var olan işletmelerde kendi aralarında birliktelikler kurarak güç oluşturabilirler. Avukatlar, doktorlar, muhasebeciler, turizmciler, sigortacılar...
Türk girişimciler hem sayısal hem de ekonomik olarak güçlendikçe ihtiyaçları artmakta, ihtiyaçlarına çözüm bulma özellikle yatırım amaçlı sermaye bulma konusunda zorluklar yaşanmakta . Bu zorlukları aşabilmek için artık cok ortaklı Hollandalı Türk girişimcilerin kuracağı bir bankaya ihtiyaç vardır. Böylelikle hem Türk sermayesi bir araya toplanacak hem de Türk girişimcilere yatırımları geliştirme konusunda ekonomik destek olacaktır. Bankacılık aynında etnik sigorta hizmetlerinin verilmesi de önemli olacaktır.
Diğer bir konu da Türkiye’den buraya gelen yatırım yapıp sadece Hollandalı firmalarla ilişki içinde olan bir yapı var.  Bunların da ortaya çıkarak var olan 23.000 Turk girişimcileri ile ortak hareket etmesi ve bilgi birikimlerini paylaşması çok onemlidir. Bu konuda çok büyük eksiklikler vardır.
Türkiye’ nin Avrupa’ ya ihracat yollarından biri olarak gördüğüm Türkiye’deki firmaların Hollanda’daki Türk kökenli firmaları bularak ortaklıklar kurması ve Türkiye’deki ürünleri bu firmalar üzerinden Avrupa’ya çıkarması da bir diğer yoldur. Avrupa piyasasına girmeye çalışan firmalar büyük olduklarından kendilerinden küçük olan yerleşik Türk firmalarına ilgi duymamakta ve beraber çalışmamaktadır. Bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünenlerdenim.
Karşılıklı bütün fırsatların ortaya çıkarılması ve çalışılması konusunda DTIK etkin rol oynayabilir. DTIK daha etkin olarak hareket etmesi kaçınılmazdır. Daralma dönemine giren Türk ekonomisinin çıkışına en büyük katkı yurt dışı Türk girişimcilerinden olacaktır. Güçlü bir ekonomi oluştuğunda hem Avrupa Türklüğü hem de Türkiye bundan kazançlı çıkacaktır. Hollanda için düşündüğümüz konular ufak farkllılıklar olsa da bütün Avrupa ülkeleri için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle Cumhurbaskanlığı ve TBMM Seçimlerinin sonuçlanması ardından Hollanda ile uzun süredir olumsuz havadaki ilişkilerin ortadan kaldırılmasi için karşılıklı adımların atılacak olması gelecek açısından olumlu havanın oluşmasına sebep olmuştur. Hollanda ticareti seven ve bilen bir ülkedir.Türkiye ile ticari ilişkilerinden geri durmayacaktır.Türkiye’nin de Hollanda gibi dünyanın her yeri ile ticari ilişkileri olan ülke ile ticari ilişkilerini geliştirmesi kaçınılmazdır.
Avrupa’nın genelinde karşılıklı olumlu ilişkiler hem ticaretin gelişmesine hem de Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türk’ün gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Türkiye bulunduğu cografi konum, tarihî geçmişi ve ileriye dönük vizyonu ile geleceğin güçlü ve müreffeh ülkesi olacaktır. Buna inanıyoruz. Bunu sağlamak, her Türk evladınında ülküsü olmalıdır.