Tahliye Olan Hükümlüler Erdoğan ve Bahçeli’ye Teşekkür Etti İNFAZ DÜZENLEMESİNİ İLK KEZ BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

22 Mayıs 2020 12:29
Okunma
11
Tahliye Olan Hükümlüler Erdoğan ve Bahçeliye Teşekkür Etti  İNFAZ DÜZENLEMESİNİ İLK KEZ BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Tahliye OlanHükümlüler Erdoğan ve Bahçeli’ye Teşekkür Etti

 İNFAZ DÜZENLEMESİNİ İLK KEZ BAHÇELİ GÜNDEMEGETİRMİŞTİ

 

Evin GÖKTAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı DevletBahçeli ilk kez geçen yıl gündeme getirilen ve daha sonra AK Parti ile birliktehazırlanan infaz düzenlemesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  İİnfaz Paketi, altı gün süren görüşmelersonunda, 330 milletvekilinin katıldığı oylamada, 51 ret oyuna karşılık, 279kabul oyuyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Görüşmeler sırasında GenelKurulu yöneten TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve milletvekilleri maske taktı.Hijyen önlemlerinin de alındığı Mecliste vekillerin oturduğu sıralara kolonyakonuldu.

Yeni infaz düzenlemesi,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmî Gazete'deonayının ardından yürürlüğü girerken, cezaevlerinde bulunan hükümlülerintahliyeleri yapılmaya başlandı. Serbest kalan hükümlüler Erdoğan ve Bahçeli'yeteşekkür etti. Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler iletahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Toplam 90 bin civarında mahkûmu kapsayacağı, cinsel,uyuşturucu ve terör içerikli suçların kapsam dışı tutulduğu yeni infazyasasının içeriği şöyle:

"- Her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları veiş yoğunluğu göz önüne tutularak, belirlenen ilçelerde Hâkimler ve SavcılarKurulu olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca İnfaz Hâkimliği kurulacak.

 İnfaz hâkimleri,Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiğikararlara karşı yapılan şikâyetleri inceleyecek.

- İnfaz hâkimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazınailişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecekkararlar da dâhil olmak üzere hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gereklikararları alacak ve işleri yapacak.

- Kasten yaralama suçunun, üst soya, alt soya, eşe veyakardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdabulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamugörevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesihâlinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken,canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

- Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgütkuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araçve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, 2 yıldan 6yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

- Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verenkişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezası ilecezalandırılacak.

- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’dayapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihtenitibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak.

- Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlülerile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniylehayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesindenyararlanabilecek.

- Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındabulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi hâlinde bu süre 2aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

- Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatınıyalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimliserbestlikten yararlanacak.

- Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklamyayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek.

- Yabancı dilde yayınlanmış gazete ve dergilerin ceza infazkurumuna kabul edilmesinde, Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

- Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlarile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgütfaaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinseldokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veticareti suçlarından mahkûm olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumunaayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullusalıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyetbaşsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

- Teklifle, hükümlülerin mazeret iznini kullanabilmesi içinceza infaz kurullarında iyi hâlli olarak geçirmesi gereken süre dekısaltılıyor. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izin hakkı ikiyeçıkarılıyor.

- Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarınısürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamakamacıyla verilen özel izin süresi üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalıkveya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerekkullanılabilecek.

- Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlikdurumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülereceza verilmeyecek.

- İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtiktensonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere, bir daha özel izinverilmeyecek.

- Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kısa süreli hapis cezasınınyaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ilişkindüzenleme yapılıyor.

- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanu’ndayer alan, açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine bir yılveya daha az süre kalanların cezalarının denetimli serbestlik tedbiri altındainfazına imkân veren düzenleme muhafaza edildi.

- Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasınamahkûm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarınınyarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmedenyararlanabilecek.

- Ancak Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen kasten öldürme,neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel saldırı, reşitolmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarından süreli hapse mahkûm olanlar,cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan ve uyuşturucu veya uyarıcı maddeimal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, devletistihbarat hizmetleri ve Millî İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardanmahkûm olanlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata vehayatın gizli alanına karşı suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullusalıverilmeden yararlanabilecek.

- Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındabulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi hâlinde bu süre 2aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

ÖNCE MHP İLE HDP,SONRA AK PARTİ İLE CHP’LİLER KAVGA ETTİ

Yeni İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulunda görüşülürken önce MHP’livekiller ile HDP’liler, daha sonra da AK Parti ile CHP’li vekiller arasındakavga çıktı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un terör örgütü PKK'yı"kancık bir örgüt" olarak tanımlaması üzerine HDP'li vekiller kavgaçıkardı. Meclis Genel Kurulunda MHP ile HDP'li vekiller arasında serttartışmalar yaşandı. HDP'nin infaz düzenlemesine PKK'lı teröristlerin dealınması yönündeki talebini yorumlayan Enginyurt, Diyarbakır'da PKK'lıteröristlerin odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlediği saldırıyıhatırlattı ve PKK'nın "kancık ve şerefsiz" bir örgüt olduğunusöyledi.

ENGİNYURT:  HİÇ KİMSE PKK'LI HAİNLERİN AFFINIBEKLEMESİN"

Enginyurt, "Hiç kimse PKK'lı hainlerin Meclisten affınıbeklemesin, bunu buradan ilan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı. Busözlerin ardından HDP sıralarındaki vekiller bir anda ayağa fırladı ve serttartışmalar başladı. Sosyal mesafenin unutulduğu tartışma anları sebebiyleoturuma bir süre ara verildi.

TBMM’DE AK PARTİ VECHP ARASINDA İKİNCİ KAVGA

Meclis Genel Kurulunda MHP-HDP geriliminden sonra CHP-AKPartililer arasında tansiyon yükseldi. Milletvekilleri birbirinin üzerineyürüdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in “…Neden Grup Başkan Vekili çokkonuşuyor?' Bu doğru bir şey değil.” sözlerine AK Parti Yozgat MilletvekiliYusuf Başer, “Ne konuşuyorsun sabahtan beri!” diye laf attı. AK Partilivekiller CHP'li Murat Emir'in üzerine yürüdü, bu sırada vekillerin “Sosyalmesafeyi koruyun.” diye laf attıkları duyuldu.