TASAV'dan "Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde MHP" Paneli YALÇIN: MHP VE MENSUPLARI, ATATÜRK VE ARKADAŞLARININ FİKREN TAKİPÇİSİDİR

15 Mart 2019 13:48
Okunma
85
TASAVdan Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde MHP Paneli YALÇIN: MHP VE MENSUPLARI, ATATÜRK VE ARKADAŞLARININ FİKREN TAKİPÇİSİDİR

TASAV'dan"Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde MHP" Paneli

YALÇIN: MHP VEMENSUPLARI, ATATÜRK VE ARKADAŞLARININ FİKREN TAKİPÇİSİDİR

 

EVİN GÖKTAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan YardımcısıSemih Yalçın, "Alparslan Türkeş ve arkadaşları, 1969'da hareket kabiliniparti ismi olarak düşünürken tartışırken bile Millî Mücadele'ye atıf yaptılarve oradan esinlendiler. Bu nedenle bugün bir partinin Atatürk ve arkadaşlarınındevamı olduğunu iddia etmesi şeklen doğrudur, ancak o kuşağın fikrinintakipçisi MHP ve onun değerli mensuplarıdır." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Akademisi Siyasi SosyalStratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) Başkanı İsmail Faruk Aksu da, Türk siyasihayatında önemli sorumluluklar yüklenmiş olan MHP'nin, fikrî ve siyasi anlamdaçetin imtihanlardan geçerek, karılaştığı engelleri ve uğradığı ihanetleri aşaaşa bugünlere geldiğini belirtti.

Dünyayı Türkçe okuyan bir düşünce kuruluşu olan TASAV,MHP'nin 50. yılı nedeniyle bir panel düzenledi.

Whyndham Ankara Oteli’nde 2 Şubat 2019 Cumartesi günügerçekleştirilecek panele, TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu’nun yanı sıra, MHPGenel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Prof. Dr. Hanifi Macit, Prof.Dr. Turgay Uzun, Prof. Dr. Hilmi Demir ve Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya konuşmacıolarak katılacak.

Panelde, "MHP’nin kuruluşundan günümüze Türk siyasitarihindeki anlamı ve önemi; MHP’nin Türk demokrasisine katkıları, Türkiye’ninsiyasi ve sosyal gelişiminde MHP’nin rolü, Türkiye’nin geleceğinde MHP’nin veTürk milliyetçiliğinin yeri" gibi konular tartışıldı.

Panel, katılan MHP Genel Başkan Yardımcıları, BaşkanlıkDivanı MYK Üyeleri, Ankara İl Teşkilatı, Ülkü Ocakları Genel Merkeziyöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partili tarafından büyük bir dikkatleizlenen panelin, akşamki "yemekli ödül töreni" bölümüne MHP GenelBaşkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Kokteyl ve resim sergisinin açılışı ile başlayan paneli MHPGenel Başkanı Semih Yalçın yönetti.

MHP'nin kuruluş süreci ile ilgili kısa bir film gösterisininardından açılış konuşması yapan Başkan Aksu, böylesine anlamlı bir etkinliktebir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuruluşunun50. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi konulu panelle MHP’nin kutlu misyonu;kuruluş ve gelişimi ile 50 yıllık siyasi hayatına damga vuran dönüm noktaları;kuruluşundan günümüze Türk siyasi hayatındaki anlamı ve önemi; Türkdemokrasisine katkıları; Türkiye’nin siyasi ve sosyal gelişimindeki rolü vegelecek öngörüsü ile medeniyet tasavvurunu konuşmayı, paylaşmayı ve geleceknesillere aktarılmasına katkı vermeyi istedik." dedi.

MHP EHİL VE EMİNELLERDE, SAMİMİ YÜREKLERDE YAŞATILMAKTA

Aksu, şunları kaydetti:

"Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in bu yüksek ülkü veidealleri, liderimiz Devlet Bahçeli’nin 'Önce ülkem ve milletim, sonra partimve ben.’' düsturuyla emin ve ehil ellerde, samimi yüreklerde yaşatılmakta, dahayükseklere taşınmaktadır. 12 Eylül Cuntası, başta Başbuğ’umuz olmak üzere ÜlkücüHareketi sanık sandalyesine, idam sehpasına oturtmuştur. Siyaset yasağı devamederken Başbuğ’umuzun göreve daveti üzerine Genel Başkan’ımız sayın DevletBahçeli, 17 Nisan 1987’de üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden istifaederek, 24 Ocak 1993’te tekrar MHP’ye dönecek olan Milliyetçi ÇalışmaPartisinin 19 Nisan 1987’deki büyük kurultayında Parti Genel Sekreterliğinegetirilmiştir. Ve 4 Nisan 1997’de emr-i hak vâki olmuş, ömrünü Türklük davasınaadamış Türk dünyasının Başbuğ’u Alparslan Türkeş geride Milliyetçi HareketPartisi, Ülkü Ocakları ve kendisine duacı olan milyonlarca Ülkücü bırakarak Hakk’ayürümüştür. 6 Temmuz 1997’de yapılan olağanüstü kongrede Genel Başkan seçilenliderimiz Devlet Bahçeli, Başbuğ’un emanetini daha yukarılara taşımış, çağındinamiklerine uygun bir anlayışla, 21. yüzyılda Türkiye’nin lider ülke olmasıiçin program ve politika geliştirmiştir. MHP açısından içinden geçtiğimizsüreçte en hayati konu kuşkusuz, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin inşa veihyası süreci olmuştur. Türkiye için her bakımdan önemli bir dönüm nokrası olan15 Temmuz, siyaset yapma anlayışında da belirleyici önemli bir unsur olmuştur.Genel Başkan’ımız Devlet Bahçeli’nin 11 Ekim 2016’deki tarihi çağrısı ileTürkiye’de yeni bir dönemin kapısı açılmış, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasahalk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmiştir. İnanıyoruz kibu sistem Türkiye’nin lider ülke ve kudretli bir devlet olmasının yolunuaçacaktır."

YALÇIN: ALPARSLANTÜRKEŞ VE ARKADAŞLARI MİLLÎ MÜCADELE KUŞAĞININ HALEFLERİDİR

Semih Yalçın, paneli başlatmadan önce yaptığı kısa konuşmadapanelistlerin 50 yıllık bir tarihe sahip olan Milliyetçi Hareket Partisininbugünlere gelişi ile alakalı olarak ilmi ve akademik anlamda kendi tespitlerinidile getireceklerini belirtti.

Türk siyasi hayatında 50 yılın çok önemli ve uzun bir dönemolduğunu, neredeyse Cumhuriyet'in yarıyılını oluşturduğuna dikkat çeken Yalçın,sözlerine şöyle devam etti:

"Neredeyse Cumhuriyet'in yarıyılında Türk siyasetindemüessir olmuş, hemen her dönemde millet ve halk adına doğru işler yapmayıkendine şiar edinmiş, 'önce ülkem' düşüncesini benimsemiş bir hareketi anlatmakve ifade etmek oldukça zor. Ancak bunun yapılması ve bu anlamda tarihe bir notdüşülmesi lazım. Ben eminim biraz sonra kıymetli arkadaşlarımız o notu 50.yılda tarihe düşecekler ve bizden sonraki nesillerin de nice 50 yılları, nice100 yılları kutlarken bugünleri yâd edeceklerini düşünüyorum. Sayın Başkan Aksubiraz önce yaptığı açış konuşmasında Genel Başkan’ımız Devlet Bahçeli Bey'inbir konuşmasında söylediği 'Partimiz 50 yaşında, siyasetimiz 70 yaşında, ancakdavamız fikriyatımız Türklükle eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır.' ifadesinidile getirdi. Bu son derece doğru bir tespit. 70 yıla atıf yapılmasının sebebi1948 yılında Millet Partisinin kuruluşudur. Biliyorsunuz o tarihte merhum MareşalFevzi Çakmak, partinin başına getirilmek istenmiş ancak o bunu kabul etmeyipfahri başkanlıkta kalmıştı. Bunun üzerine Yusuf Hikmet Bayur, Genel Başkanolarak o süreci yönetti. Niçin 1948 önemli? Çünkü Millet Partisi, MHP'ninöncülü olan siyasi bir harekettir. Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü MilletPartisi, belirli bir silsileyi takip etmek suretiyle 8 - 9 Şubat'ta Adana'daMHP'ye dönüşmüştür. Alparslan Türkeş ve dava arkadaşları, esasında MillîMücadele kuşağının halefleridir. Çünkü hemen ondan sonra gelirler. MareşalFevzi Çakmak ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında yer almış,İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü ile birlikte Atatürk'ü hiçbir zaman yalnızbırakmamış çok önemli bir tarihî şahsiyettir. Bu isim üzerinden MHP'ninilliyetini Millî Mücadele kuşağı ile kurmak hamasi ve maksadı aşıyor olmasagerek. Çünkü sadece şahıslar üzerinden değil, fikriyatı üzerinden degittiğinizde MHP'nin fikir dünyası ve ekseninin geriye dönüm baktığınızda MillîMücadele kuşağında çok rahat görebilirsiniz. Atatürk ve arkadaşlarında onların'dava' dedikleri hadise ile bugün MHP'nin 'dava' dediği hadise arasında hiçbirfark yoktur. Hatta bir tespiti de yaparak sözü arkadaşlara bırakmak istiyorum.1969'da Alparslan Türkeş ve arkadaşları hareket kabilini parti ismi olarakdüşünürken ve tartışırken bile Millî Mücadele'ye atıf yaptılar. 'Hareketi Millîye'yeyaparak oradan esinlendiler. Bu nedenle bugün bir partinin Atatürk vearkadaşlarının devamı olduğunu iddia etmesi şeklen doğrudur, ancak o kuşağınfikrinin takipçisi MHP ve onun değerli mensuplarıdır. Yani sizlersiniz."

YALÇIN, PANELİSTLERİNSUNUMLARINI KATILIMCIMLARA TEK TEK ÖZETLEDİ

Panel Başkanı Yalçın, yaklaşık iki saat süren panelsonrasında soru ve cevap bölümüne geçilmeden önce panelistlerin sunumlarınıkatılımcılara tek tek özetledi.

Her dört değerli panelistin MHP'nin 50 yıllık siyasihayatını kendi bakış açıları ve kendi disiplinleri çerçevesindeki anlatımlarınıbüyük bir zevkle dinlediklerini kaydeden Yalçın, şunları ifade etti:

"Prof. Dr. Sayın Hanifi Macit; MHP'nin Türk tarihindekiyerine, Türk devlet geleneği içerisindeki konumuna atıf yapmak suretiyle nasılbir siyaset şekillenmesi yaptığını bize izah etti. Değerlendirmesini bize üçbaşlık altıda anlattı. Dil ve tarihsel akıl üzerinden millet ve devletkavramını bizimle paylaştı. Düşünce tarihinden örnekler vererek zihin inşasınınasıl oluşturduğunu ifade etti. Bu noktadan çıkışla MHP'nin misyonunun neolduğunu bize tekrar belirtti. Sayın Genel Başkan’ımız Devlet Bahçeli Bey'inreel politikadaki yerini bizlere bir akademik üslupla dile getirdi. Ortayakoyduğu politikaların önemini vurguladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Sayın Hilmi Demir; son derece güzel bir çalışmayıbizimle paylaştı. MHP'nin Türk - İslam ülküsünün oluşmasında ana aktör olduğunuçok net olarak ifade etti. Türk milliyetçiliğinin MHP ile ete kemiğe büründütespitine yer verdi. Milliyetçilik ve ulusalcılık arasındaki o her zaman merakedilen farkı izah etti. ‘Türk milliyetçiliği Müslüman coğrafyalarda karşılıkbulmaktadır.’ dedi. Esasında Türk milliyetçiliğinin kendi başına bir medeniyettasavvuru olduğunu vurguladı. Türk milliyetçiliğinin kavramlarından bahsetti.Medeniyetle milliyetçilik arasındaki bağlantısını, yerini, konumunu ve oynadığırolü ifade etmeye çalıştı. Ülkücülüğün kıymet hükümlerini örneklendirerekbizlere bir defa daha hatırlattı. MHP'nin sadece bir siyasi parti olmadığınısöyleyerek partimize olumlu ancak farklı anlamlar yükledi. Devlet Bey'insiyasetini ahlak ve fazilet değerleri ile eşleştirdi. Bu çok önemli ve öneçıkarılması gereken hususlardan biri idi."